Решение на детерминанта чрез развитие по ред или стълб, използване на формулата на Лаплас.

Въведете елементите на матрицата в таблицата. Използвайте + и - за да увеличавате или намалявате реда на детерминантата. След това въведете по кой ред или стълб искате да развиете детерминантата и натиснете съответния бутон, за да получите решението. Използвайте стрелките, шпация (space) или връщане назад (backspace), за по-лесно движение между клетките на таблицата. Използвайте "/" за да въвеждате дроби (например, "3/2").

Матрица A:
  • оставете допълнителните клетки празни, за да въведете неквадратна матрица
  • можете да използвате десетични (крайни или периодични) дроби: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4 или аритметични изрази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • използвайте ↵ Enter, Space, , , , за да навигирате между клетките
  • може да провлачвате матрици с мишката от резултатите до текстовия редактор и обратно
  • за повече информация относно матриците вижте Уикипедия.