Намерете детерминанта чрез развитие по ред или стълб (изберете по кой ред или стълб да бъде развита) или я решете чрез свеждане до детерминанта от по-нисък ред чрез правене на нули по ред или стълб