Намиране на собствени стойности и собствени вектори

Определение: ненулев вектор x от пространството `R_n` се казва собствен вектор на квадратната матрица A от ред n, съответстващ на собствената стойност λ, ако AX=λX, AX-λX=0, (A-λE)X=0. Собствените стойности се намират от уравнението |A-λE|=0, което наричаме характеристично уравнение. Тази страница работи само със собствени стойности, които са рационални числа!

Матрица A:
Повече ▼: