Намиране на собствени стойности и собствени вектори.

Определение: ненулев вектор x от пространството `R_n` се казва собствен вектор на квадратната матрица A от ред n, съответстващ на собствената стойност λ, ако AX=λX , AX-λX=0 , (A-λE)X=0. Собствените стойности се намират от уравнението |A-λE|=0, което наричаме характеристично уравнение. Тази страница работи само със собствени стойности, които са рационални числа!

Матрица A: