Určit determinant matice

Tato kalkulačka vám pomůže vypočítat determinant rozložením do řádku nebo sloupce, nebo získáním nul v řadě nebo sloupci. Determinant se počítá se zobrazováním dílčích výsledků.

Matice A:
  • Nechávejte přebytečné buňky prázdné pro zadávání nečtvercových matic.
  • Elementy matic – desetinné (konečné a periodické) zlomky: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; nebo aritmetické výrazy: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Použijte ↵ Zadávání, Mezera, , , , pro procházení buňkami.
  • Přetahujte matice z výsledku (drag-and-drop), nebo dokonce i z textového editoru.
  • Teorií o maticích a operacích nad nimi, najdete na stránce ve Wikipedii.