Řešení soustav lineárních rovnic

Tato stránka pomůže řešit soustavy lineárních algebraických rovnic pomocí Gaussove metody, maticové metody nebo pomocí Cramerova pravidla, prozkoumat jejích sjednocení (teorém Kroneckera-Capelli), určit počet řešení, najít obecné, vlastní a základní řešení.

Zadejte koeficienty neznámých do polí. Pokud vaše rovnice má menší počet neznámých, pak při proměnných, které nejsou součástí vaší rovnice, ponechte pole prázdné. Můžete použít zlomky (13/31).

Systém rovnic:
  • Nechávejte přebytečné buňky prázdné pro zadávání nečtvercových matic.
  • Elementy matic – desetinné (konečné a periodické) zlomky: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; nebo aritmetické výrazy: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Použijte ↵ Zadávání, Mezera, , , , pro procházení buňkami.
  • Přetahujte matice z výsledku (drag-and-drop), nebo dokonce i z textového editoru.
  • Teorií o maticích a operacích nad nimi, najdete na stránce ve Wikipedii.