Solución de sistemas de ecuaciones lineales

Esta aplicación resolve uns sistemas de ecuaciones lineales polo método de eliminación de Gauss, polo método da Matriz Inversa, pola regra de Cramer. Tamén vostede pode analizala compatibilidade de sistemas polo Teorema de Rouché–Frobenius para determińalo número de solucións.

Inserta os coeficientes do teu sistema, deixa os campos en branco se as variables non participan ea ecuación.

O sistema de ecuacións:
  • Deixe unhas celdas valeiras para entrar unhas matrices non cadradas.
  • Vostede pode empregar: unhas fraccións decimais (finitos e periódicos): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; algunhas expresións aritméticas: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Empregue ↵ Entrar, Barra espaciadora, , , , para navegar sobre as céldas.
  • Arrastre unhas matrices de resultados (arrastrar y soltar) ou dun editor de texto.
  • Para a teoría de matrices e operaciones con eles, consulte a páxina na Wikipedia.