Matrix A:
Matrix B:

Met behulp van deze calculator je kunt: de matrixdeterminant vinden, de rang, de matrix verhogen tot een macht, de som en de vermenigvuldiging van matrices vinden, de inverse matrix berekenen. Typ gewoon matrixelementen en klik op de knop.

  • Laat extra cellen leeg om niet-vierkante matrices in te voeren.
  • U kunt decimale (eindige en periodieke) breuken gebruiken: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; of rekenkundige uitdrukkingen: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Gebruik ↵ Enter, Ruimte, , , , om tussen cellen te navigeren.
  • Slepen en neerzetten matrices uit de resultaten, of zelfs van / naar een teksteditor.
  • Gebruik Wikipedia voor meer informatie over matrices.