Finne determinant av matrisen

Denne kalkulatoren hjelper deg beregne determinanten ved å utvide den til en rad eller kolonne, eller etter å ha mottatt nuller på rad eller i en kolonne. Determinant vil bli beregnet med produksjon av mellomregisteret

Matrise A:
  • La ekstra tom celle for å legge inn ikke-kvadratisk matrise
  • elementer av matriser endelig decimaltall, fraksjoner og periodiske: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; eller aritmetiske uttrykk: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • bruk ↵ Enter, Mellomromstasten, , , , for å flytte gjennom celler
  • dra matrisen fra resultatet eller til og med en teksteditor
  • for teorien om matriser og deres virksomhet, se til siden på matrisen av matrix (matematiske) operasjoner på matriser Wikipedia