Løse systemer av lineære ligninger

Denna siden vil undersøke system av lineære ligninger for kompatibilitet (Kronekara - Capelli teorem). Bestemme antall løsninger for å løse systemet av lineære algebraiske ligninger. Matrise metode og Cramers metode, for å finne en generell, private og enkle løsninger. Inn koeffisientene for de ukjente på området. Hvis likninger har færre ukjent, la feltet stå tomt når variabler ikke er inkludert i ligninger. Du kan bruke fraksjoner. Les mer om SLAU i Wikipedia.

  • La ekstra tom celle for å legge inn ikke-kvadratisk matrise
  • elementer av matriser endelig decimaltall, fraksjoner og periodiske: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; eller aritmetiske uttrykk: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • bruk ↵ Enter, Mellomromstasten, , , , for å flytte gjennom celler
  • dra matrisen fra resultatet eller til og med en teksteditor
  • for teorien om matriser og deres virksomhet, se til siden på matrisen av matrix (matematiske) operasjoner på matriser Wikipedia