Funn av egenverdier og egenvektorer

Denne kalkulatoren hjelper deg å definere egenverdiene og vektorer som bruker den karakteristiske polynomet.

Matrise A:
Mer: