Znaleźć wyznacznik macierzy

Ten kalkulator pomoże Ci obliczyć wyznacznik, rozkładając go na wierszu lub kolumnie lub po uzyskaniu zera w wierszu lub kolumnie. Determinantą obliczany jest z wyświetleniem wyników pośrednich.

Macierz A:
  • zostaw zbędne komórki puste, aby wprowadzić niekwadratowe macierzy
  • elementy macierzy - dziesiętne (końcowe i okresowe) ułamki: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; lub wyrażeń arytmetycznych: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • użyj ↵ Wprowadź, Spacja, , , , , aby przesunąć na komórki
  • przeciągnij macierzy z wyniku (drag-and-drop), lub nawet z edytora tekstu
  • za teorią o macierzach i operacjach nad nimi skontaktuj się ze stronią w Wikipedii.