Rozwiązanie układów równań liniowych

Ta strona pomoże rozwiązać Układ równań liniowych z zastosowaniem metody Gaussa, metody macierzy lub metodą Cramera, zbadać pod kątem zgodności (twierdzenie Kroneckera-Capellego), ocenić ilość rozwiązań, znaleźć wspólne, proste i podstawowe rozwiązania.

Wprowadź współczynniki w przypadku niewiadomych w pola. Jeśli Twoje równanie ma mniejszą ilość niewiadomych, pozostaw puste pola przy zmiennych, nie wchodzących w Twoje równanie. Można korzystać z ułamków (13/31).

Układ równań:
  • Zostaw zbędne komórki puste, aby wprowadzić niekwadratowe macierzy.
  • Elementy macierzy - dziesiętne (końcowe i okresowe) ułamki: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; lub wyrażeń arytmetycznych: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Użyj ↵ Wprowadź, Spacja, , , , , aby przesunąć na komórki.
  • Przeciągnij macierzy z wyniku (drag-and-drop), lub nawet z edytora tekstu.
  • Za teorią o macierzach i operacjach nad nimi skontaktuj się ze stronią w Wikipedii.