Znalezienie liczb własnych i wektorów własnych

Ten kalkulator pomoże znaleźć liczby własne i wektory, za pomocą charakterystycznego równania.

Macierz A:
Jeszcze: