Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü

Bu hesaplayıcı aşağıdaki yöntemleri kullanarak doğrusal denklem sistemlerini çözer: Gauss yok etme metodu, Ters matris metodu, veya Cramer metodu. Ayrıca, Rouché-Capelli yöntemi ile doğrusal denklemlerin çözüm sayılarını bulabilirsiniz.

Kutulara denklemlerin katsayılarını girin. Denkleminize dahil olmayan değişkenler için kutuları boş bırakın. Kesirli ifade girmek için / karakterini kullanın: 1/3.

Denklem sistemi:
  • Kare olmayan matrisleri girmek için fazla hücreleri boş bırakın.
  • Ondalık değerler(sonlu ve periyodik): 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4 veya aritmetik denklemler: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi) kullanabilirsiniz.
  • Hücrelerin arasında gezinmek için ↵ Enter, Boşluk, , , , kullanabilirsiniz.
  • Matrisleri sürükle bırak veya kopyala yapıştır yöntemleriyle ekleyebilirsiniz.
  • Matrisler hakkında daha fazla bilgi için Vikipedi'yi kullanın.