Eşlenik değer ve özvektör bulma

Bu hesaplayıcı eşlenik değer ve özvektör değerlerini karakteristik polinom kullanarak bulmanızı sağlar

Matris A: