Eşlenik değer ve özvektör bulma

Bu hesaplayıcı eşlenik değer ve özvektör değerlerini karakteristik polinom kullanarak bulmanızı sağlar.

Matris A:
Daha: