Розв'язання систем лінійних рівнянь

Ця сторінка допоможе розв'язати Системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) методом Гауса, матричним методом або методом Крамера, досліджувати їх на сумісність (теорема Кронекера-Капеллі), визначити кількість розв'язань, знайти загальне, частинне та базисне розв'язання.

Введіть коефіцієнти при невідомих в поля. Якщо Ваше рівняння має меншу кількість невідомих, то залиште порожніми поля при змінних, що не входять у ваше рівняння. Можна використовувати дроби (13/31).

Система рівнянь:
  • Залишайте зайві комірки порожніми для введення неквадратних матриць.
  • Елементи матриць - десяткові (кінцеві та періодичні) дроби: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; або арифметичні вирази: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5, sin(\phi).
  • Використовуйте ↵ Введення, Пробіл, , , , для переміщення по комірках.
  • Перетягуйте матриці з результату (drag-and-drop), або навіть з текстового редактора.
  • За теорією про матриці та операції над ними звертайтеся до сторінки на Вікіпедії.