Matice A:
Matice B:

Pomocí této kalkulačky můžete: získat determinant matice, její hodnost, umocňovat, najít součet a součin matic, vypočítat inverzní matici. Vyplňte pole pro elementy matice a klikněte na příslušné tlačítko.

  • nechávejte přebytečné buňky prázdné pro zadávání nečtvercových matic
  • elementy matic – desetinné (konečné a periodické) zlomky: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; nebo aritmetické výrazy: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • použijte ↵ Zadávání, Mezera, , , , pro procházení buňkami
  • přetahujte matice z výsledku (drag-and-drop), nebo dokonce i z textového editoru
  • teorií o maticích a operacích nad nimi, najdete na stránce ve Wikipedii.