Matrise A:
Matrise B:

Med denne kalkulatore vil du kunne få avgjørende for sin rang, for å bygge den om til en grad, finne summen og produktet av matriser, inverse matrise. Fyll ut feltene for elementene i matrisen, og klikk deretter på riktig knapp.

  • La ekstra tom celle for å legge inn ikke-kvadratisk matrise
  • elementer av matriser endelig decimaltall, fraksjoner og periodiske: 1/3, 3.14, -1.3(56), 1.2e-4; eller aritmetiske uttrykk: 2/3+3*(10-4), (1+x)/y^2, 2^0.5
  • bruk ↵ Enter, Mellomromstasten, , , , for å flytte gjennom celler
  • dra matrisen fra resultatet eller til og med en teksteditor
  • for teorien om matriser og deres virksomhet, se til siden på matrisen av matrix (matematiske) operasjoner på matriser Wikipedia