Lineer denklem sistemlerinin çözümü

Bu sayfa doğrusal denklem dizgesini tutarlık için analiz etmek; çözümlerin sayısını bulmak; doğrusal denklem dizgesini Gauss, Matris yöntemi veya Cramer kuralı ile çözmek; genel, belirli ve baz çözümleri bulmak yardım eder. Bilinmeyen değişkenler koefisyanlarını alanlara girin. Eğer denkleminizin bilinmeyen değişkenlerinin sayısı daha azdır'sa, denkleminizde olmayan değişkenin alanları boş kalın. Kesirleri (13/31) kullanabilirsiniz. Doğrusal denklem dizgesi hakkında detayları Wikipedia'da okuyun.

  • kare olmayan matrisler koymak için fazla hücreleri boş bırakın.
  • Matris elementleri - desimal (sonuncu ve periyodik) kesirler veya aritmetik deyimler .
  • Hücrelerin arasında yerini değiştirmek için Enter, Backspace tuşları ve imleç bölümü kullanın.
  • Sonuçtan ya da hatta editörden matrisleri çekin (drag-and-drop kullanın)
  • Matris ve onlarla operasyonlar teorisi için Internet'te sayfaya gidin Vikipedi